#withamission

Privacy verklaring

Privacy verklaring - With A Mission

Hierbij wil ik jou informeren over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website.

Dit beleid is van toepassing op elk contact met:

With A Mission, Parallelweg 36, 7822 GM Emmen.

In deze verklaring laat ik jou weten welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamelen en wat ik ermee doe. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die jij mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt mijn privacyverklaring er op neer dat ik jouw persoonsgegevens:

- alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen
- niet met anderen zullen delen
- zorgvuldig beveiligen
- jou inzage bieden wanneer jij hierom vraagt
- jouw gegevens wijzigen of verwijderen wanneer jij hierom vraagt

Wanneer jij vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer jij suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer jij klachten hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, dan kom ik graag met jou in contact. Jij kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens op de website.

Verantwoordelijke voor gegevensverweking

Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens: de bedrijfseigenaar, te bereiken via de algemene contactgegevens.

Opslaan persoonsgegevens algemeen

Bij een bezoek aan deze website word door mij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer jij een formulier, zoals een contactformulier, verstuurd worden de ingevulde gegevens via een e-mail bericht verzonden naar de beheerder van de website. Hierbij wordt naast de ingevulde gegevens ook het Ip-adres en de datum en tijd meegegeven. Dit om ip-adressen die spam versturen te kunnen blokkeren. De gegevens worden niet in een database opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die jij verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen maximaal 7 jaar bewaard blijven. Wanneer jij wilt dat jouw gegevens verwijderd worden kan jij contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking zodat al jouw gegevens verwijderd zullen worden.

Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om statistieken en gedrag binnen mijn website te kunnen bekijken. Ik heb de Google Analytics code zo ingesteld dat ip-adressen anoniem worden gemaakt en dus niet herleidbaar zijn. In Anaytics heb ik ingesteld dat gegevens standaard niet met andere partijen, zoals productspecialisten, worden gedeeld en wanneer dit tijdelijk nodig is wordt deze toegang zo snel mogelijk weer uitgeschakeld. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Binnen de wet Bescherming Persoonsgegevens is het gebruik van de Google Analytics cookie toegestaan zonder de bezoeker te vragen om toestemming mits Google Analytics op de juiste wijze (zoals bovenstaand aangegeven) is ingesteld. Naast de verantwoordelijke voor verwerking heeft ook de partij die mijn website onderhoud inzage in deze anonieme gegevens.

Beveiliging

Mijn gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer tussen jou en mijn website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij jij gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan jou als bezoeker.

Links naar andere website

Vanaf mijn website zijn links geplaats naar andere websites. Ik ben nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die jij hebt met websites waar ik links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

Wijzigingen

Ik behoud het recht om het privacy beleid te wijzigen. De versie die op mijn website staat vermeld is de meest recente versie.