#withamission

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden With A Mission

Voorwaarden Aangaande Sessies

Het is mijn doel als ondernemer om de best mogelijke service te bieden aan al mijn cliënten en mijn cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om jou zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem en om jou in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou. Of jij in hypnose gaat of niet hangt van jezelf af — als jij mijn instructies precies opvolgt, ga jij gegarandeerd in hypnose. Het is daarom wel de bedoeling dat jij je ervoor open stelt.

Sessie duur

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. De meeste sessies nemen 90 tot 120 minuten in beslag.

Betaling

Zowel de live als online sessies worden vooraf betaald middels een betaalverzoek. Alleen door te betalen zijn de gemaakte afspraken bevestigd. De betaling dient uiterlijk 7 dagen voor de afspraak betaald te zijn tenzij anders overeengekomen. Betaling in termijnen is mogelijk.

Afspraak annuleren

Wanneer je een afspraak annuleert ten minste 24 uur op voorhand is dit geheel kosteloos. Wanneer je een afspraak annuleert binnen de 24 uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen plek nog door te geven aan iemand anders.

Een afspraak kan je zowel telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te sturen) als via online (mail)

Niet komen opdagen/afwezig op eerste afspraak

Wie op een eerste afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. Vervolgafspraken worden dan geannuleerd en de volledige eerste sessie wordt in rekening gebracht.

Geen medische diensten

Hypnotherapeut Lieke Poelakker - is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor, lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Ik voer geen klinische psychologie of psychotherapie uit. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Raadpleeg altijd jouw arts bij het stoppen van eventuele medicatie. Hier ben ik niet verantwoordelijk voor. Bij het willen oplossen van pijnklachten dient er ALTIJD een medische verklaring van een arts te zijn. Deze erkend dat er medisch geen oplossing is en staat toe op een andere manier deze klachten op te lossen. (PDS klachten bv)

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om de cliënt te helpen. Een groot deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting

Ik behaal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct en geef ik de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Annuleringsregeling